23 August 2010

Fail Sistem Help Windows Hanya Fail Biasa

Terlalu banyak fail-fail manual (help) dalam sistem operasi berasaskan Windows. Fail-fail ini kebanyakannya terletak di dalam direktori C:\Windows\Help. Setiap nama fail-fail ini akan berakhir dengan ".chm" .


Anda tidak perlu buka Menu Help dalam sistem operasi untuk membaca setiap fail-fail ini. Anda hanya perlu berada di dalam direktori berkenaan dan klik 2x untuk membaca isi kandungan fail-fail ini. Anda masih boleh mencari fail-fail bantuan ini di dalam Menu Help, tetapi untuk Windows versi XP Home sesetengah fail-fail bantuan ini tidak mempunyai hubungan (linking) antara satu sama lain.


"Selamat Mencuba & Pastikan Anda Tahu Apa Yang Anda Lakukan"

Top Blogs
0 comments:

Post a Comment