08 August 2010

Kelebihan Menggunakan Utiliti Compatilibity Mode Dalam WinXP

Dengan menggunakan utiliti "Compatilibity Mode" pada sistem operasi WinXP, sesuatu aplikasi dari versi Win95, WinNT, atau Win2000 mampu untuk dimainkan (run) dengan baik walaupun pada asalnya aplikasi berkenaan hanya untuk versi Windows tertentu sahaja.


Ianya dikenali sebagai "emolution". Secara ringkasnya, right-click pada shorcut aplikasi berkenaan dan pilih Properties, klik pada tab Compatilibity dan tandakan (check) pada ruang "Run this program in compatilibity mode for" dan pilih sistem operasi yang serasi dengan aplikasi berkenaan. Secara tidak langsung, trick ini dapat mengandaikan pada aplikasi berkenaan bahawa sistem operasi yang sedang di run sekarang adalah sistem operasi yang sesuai dengan aplikasi berkenaan. Trick ini sesuai untuk aplikasi permainan dan *JANGAN* sesekali menggunakan trick ini untuk aplikasi sistem utiliti seperti antivirus, defrag, registry dan disk tool.

"Selamat Mencuba & Pastikan Anda Tahu Apa Yang Anda Lakukan"

Top Blogs
0 comments:

Post a Comment