12 August 2010

Lock Computer vs. Welcome Login Screen

Untuk ubah ketetapan keselamatan PC, klik pada Start Menu->Control Panel->User Accounts. Klik pada "Change the way users log on or off".


Untuk meningkatkan lagi ciri-ciri keselamatan yang sediada, buang tanda (uncheck) "Use the Welcome screen". Secara tidak langsung, sistem operasi WinXP akan kembali pada menu ciri-ciri keselamatan berteraskan Win 2000. Disini teknologi "Lock Computer" digunakan. Gabungan kekunci CTRL+ALT+DEL diperlukan untuk "Unlock" balik Windows tersebut. Kelebihan menu ini, ianya dapat mengelak atau menghalang pengguna log in masuk ke dalam PC tersebut lebih dari seorang pengguna pada satu masa. Jika keadaan ini tidak menjadi kebiasaan kepada pengguna, kembali balik pada ciri-ciri keselamatan yang asal iaitu menggunakan teknologi "Welcome Login Screen" . Pengguna boleh log in masuk ke dalam PC berkenaan lebih dari seorang pada satu masa. Tandakan (check) balik "Use the Welcome screen" dan juga "Use Fast User Switching".

"Selamat Mencuba & Pastikan Anda Tahu Apa Yang Anda Lakukan"


Top Blogs
0 comments:

Post a Comment