25 August 2010

Pulihkan Gangguan Pada Fail AVI

Jika anda mempunyai fail movie dalam format AVI yang mana fail ini anda save dalam Windows 95/98/ME, berkemungkinan akan berlaku gangguan pada fail movie tersebut sekiranya anda membuka fail ini dalam Windows XP/2003. Berikut adalah langkah-langkah untuk membaikpulih gangguan pada fail movie ini;


1. Buka aplikasi Movie Maker (jika tiada boleh di muat turun di www.download.com).
2. Klik View->Options.
3. Klik pada kekotak kecil untuk memadamkan tanda (check mark) bersebelahan dengan Automatically create clips.
4. Kemudian import fail AVI yang mana terletaknya gangguan pada fail tersebut dan drag ke kawasan timeline.
5. Simpan/save fail tersebut dan dalam masa proses re-rendering balik, gangguan tersebut akan dibuang.

"Selamat Mencuba & Pastikan Anda Tahu Apa Yang Anda Lakukan"

Top Blogs
0 comments:

Post a Comment