11 August 2010

Teknologi ClearType Dalam WinXP

Dalam versi Windows XP, terdapat teknologi baru yang diperkenalkan iaitu "ClearType" yang mana Microsoft telah meningkatkan pembacaan secara melintang dengan kadar sebanyak 300% yang mana ianya lebih jelas dan hebat.

Klik butang kanan mouse dan pilih Properties->Tab Appearance. Klik pada butang "Effects" dan plih menu drop down yang kedua "Use the following method to smooth edges of screen fonts" dan tukarkan pada "ClearType".

"Selamat Mencuba & Pastikan Anda Tahu Apa Yang Anda Lakukan"


Top Blogs
0 comments:

Post a Comment