15 August 2010

Tip Windows Explorer

Bila Windows versi ME/2000/XP dilancarkan, secara default, perisian Windows Explorer apabila dibuka akan terus ke folder "My Documents" . Secara tidak langsung memberi kesan kepada pengguna Windows yang mana mereka lebih menyukai "My Computer" di buka secara default.


Untuk kembali kepada default asal dulu, apa yang perlu anda lakukan ialah mengedit shortcut Windows Explorer. Klik butang kanan mouse pada shortcut tersebut dan pilih Properties. Pada ruangan Target Box, tukarkan pada command berikut %windir%\EXPLORER.EXE /n,/e, dan letakkan di akhir shortcut berkenaan.

"Selamat Mencuba & Pastikan Anda Tahu Apa Yang Anda Lakukan"

Top Blogs
0 comments:

Post a Comment