20 November 2011

Rahsia Pintasan Papan Kekunci (Shortcut)

Dengan menggunakan teknik pintasan (shortcut) pada papan kekunci, anda sebenarnya sudah boleh meninggalkan penggunaan tetikus. Teknik ini lebih mampu menjadikan anda lebih efisien dan efektif dalam penggunaan operasi sistem Windows setiap hari. Jika anda berjaya menguasai teknik pintasan ini, ini bermakna anda tidak perlu hirau atau khuatir sekiranya tetikus anda hilang atau rosak. Saya sendiri lebih gemar menggunakan teknik ini kerana ianya lebih cepat dan menjadikan kita lebih cekap dalam menjalankan kerja-kerja seharian.
Secara amnya, semua versi Windows boleh menggunakan arahan pintasan papan kekunci di bawah. Sebelum itu bagi pengguna Windows yang belum lagi mengetahui kekunci jenis "Windows", mungkin gambarajah di bawah sedikit sebanyak boleh membantu anda mengenali kekunci ini.Berikut disenaraikan arahan-arahan pintasan papan kekunci. Simbol '+' bermaksud kekunci tersebut di tekan bersama-sama dengan gabungan kekunci yang diberikan..

-> WIN key + R = Menu "Run" akan dipaparkan

Anda boleh terus menaip pada kotak dialog "Run" tersebut arahan-arahan seperti berikut;

-> cmd = Menu "Command Prompt" akan dipaparkan
-> iexplore + "web address" = Pelayan Internet Explorer akan di aktifkan
-> compmgmt.msc = Menu pengurusan "Computer Management"
-> dhcpmgmt.msc = Menu "DHCP Management" akan dipaparkan
-> dnsmgmt.msc = Menu "DNS Management" akan dipaparkan
-> services.msc = Menu "Services" akan dipaparkan
-> eventvwr = Buku log windows atau "Event Viewer" akan dipaparkan
-> dsa.msc = Menu "Active Directory Users and Computers" akan dipaparkan
-> dssite.msc = Menu "Active Directory Sites and Services" akan dipaparkan
-> WIN key + E = Kekotak dialog pengurusan fail atau "Explorer" akan dikeluarkan
-> ALT + Tab = Menu "Switch between windows" akan diaktifkan
-> ALT, Space, X = Menu "Maximize window" akan diaktifkan
-> CTRL + Shift + Esc = Menu "Task Manager" akan diaktifkan
-> WIN key + Break = Menu "System properties" akan diaktifkan
-> WIN key + F = Kekotak dialog "Search" akan dipaparkan
-> WIN key + D = Menu "Hide/Display all windows" diaktifkan
-> CTRL + C = Pintasan ini sudah biasa digunakan untuk tujuan "copy"
-> CTRL + X = Pintasan ini juga sudah biasa digunakan untuk tujuan "cut"
-> CTRL + V = Pintasan ini juga sudah sinonim "paste"

-----------------------------------------------------
Pintasan Menu "Accessability"
-----------------------------------------------------

-> Tekan kekunci SHIFT sebelah kanan selama 8 saat.......Menu "Switch FilterKeys on and off" akan dipaparkan

-> Tekan kekunci sebelah kiri ALT + kekunci SHIFT sebelah kiri + kekunci PRINT SCREEN....... menu "Switch High Contrast on and off" akan dipaparkan

-> Tekan kekunci ALT + kekunci SHIFT sebelah kiri + kekunci NUM LOCK....... menu "Switch MouseKeys on and off" akan dipaparkan.

-> Tekan kekunci "SHIFT" sebanyak 5x, dan menu "Switch StickyKeys on and off" akan dipaparkan.

-> Tekan kekunci "NUM LOCK" sebanyak 5x, dan menu "Switch ToggleKeys on and off" akan dipaparkan.

----------------------------------------------------------
Pintasan menu "Windows Explorer"
----------------------------------------------------------

-> kekunci "END"...memaparkan bahagian yang paling bawah sekali dalam tetingkap yang sedang diaktifkan

-> kekunci "HOME"...memaparkan bahagian yang paling atas sekali dalam tetingkap yang sedang diaktifkan.

-> kekunci "NUM LOCK" + kekunci "ASTERISK"...akan memaparkan kesemua sub folder di bawah folder utama yang dipilih.

-> kekunci "NUM LOCK" + kekunci "PLUS SIGN (+)" ...akan memaparkan segala kandungan dalam folder yang dipilih.

-> kekunci "NUM LOCK" + kekunci "MINUS SIGN (-)" ...folder utama yang dipilih akan menutup sub folder dibawahnya pada kedudukan asal.

-> kekunci "LEFT ARROW"... kesemua sub folder yang dibuka akan kembali pada kedudukan asal.

-> kekunci "RIGHT ARROW"... akan memaparkan pilihan folder yang sedang dibuat atau memilih sub folder yang pertama dijumpai.

-------------------------------------------------------------------------------------
Taip arahan berikut di dalam kotak "Run" (WIN Key + R)
-------------------------------------------------------------------------------------

-> Taip devmgmt.msc = memaparkan applet "Device Manager"
-> Taip msinfo32 = memaparkan applet "System Information"
-> Taip cleanmgr = mengaktifkan aplikasi "Disk Cleanup"
-> Taip ntbackup = mengaktifkan aplikasi "Windows Backup Utility"
-> Taip mmc = memaparkan applet "Microsoft Management Console"
-> Taip excel = mengaktifkan aplikasi "Microsoft Excel (jika di instal )"
-> Taip msaccess = mengaktifkan aplikasi "Microsoft Access (jika di instal)"
-> Taip powerpnt = mengaktifkan aplikasi "Microsoft PowerPoint (jika di instal)"
-> Taip winword = mengaktifkan aplikasi "Microsoft Word(jika dipasang @ instal)"
-> Taip frontpg = mengaktifkan aplikasi "Microsoft FrontPage (jika di instal)"
-> Taip notepad = mengaktifkan aplikasi "Notepad (sudah sediada)"
-> Taip wordpad = mengaktifkan aplikasi "WordPad (sudah sediada)"
-> Taip calc = mengaktifkan aplikasi "Calculator (sudah sediada)"
-> Taip msmsgs = mengaktifkan aplikasi "Windows Messenger (sudah sediada)"
-> Taip mspaint = mengaktifkan aplikasi "Microsoft Paint (sudah sediada)"
-> Taip wmplayer = mengaktifkan aplikasi "Windows Media Player (sudah sediada)"
-> Taip rstrui = mengaktifkan applet "System Restore"
-> Taip control = mengaktifkan applet "Control Panel"
-> Taip control printers = mengaktifkan applet "Printers"

Sekiranya anda memiliki papan kekunci standard yang mana mempunyai kekunci Windows, anda boleh membuat pintasan seperti berikut;

-> Tekan & Lepas & Tekan WIN Key = memaparkan @ menyorok (hide) menu Start
-> Tekan WIN Key + BREAK = memaparkan kekotak dialog "System Properties"
-> Tekan WIN Key + D = memaparkan desktop komputer anda
-> Tekan WIN Key + M = meminimakan kesemua tetingkap yang sedang dibuka
-> Tekan WIN Key + Shift + M = menetapkan kembali kedudukan tetingkap asal
-> Tekan WIN Key + E = memaparkan tetingkap "My Computer"
-> Tekan WIN Key + F = memaparkan tetingkap "Search for a file or folder"
-> Tekan CTRL + WIN Key + F = memaparkan tetingkap "Search for computers"
-> Tekan WIN Key + F1 = memaparkan tetingkap "Windows Help"
-> Tekan WIN Key + L = komputer anda berada di dalam keadaan "lock"
-> Tekan WIN Key + U = memaparkan tetingkap "Utility Manager"


"Selamat Mencuba & Pastikan Anda Tahu Apa Yang Anda Lakukan"

Download artikel ini0 comments:

Post a Comment